Leerorkest Stichtse Vecht

Visie

Het is onze overtuiging dat muziek ieder mens stimuleert op cognitief, intellectueel en sociaal gebied. Muziek draagt bij aan een rijke en gezonde persoonlijkheidsgroei in een wereld vol prikkels. Het leren luisteren naar en beoefenen van muziek helpt om rust, harmonie en structuur aan te brengen in iemands leven. Samen muziek maken is goed voor het zelfvertrouwen, bevordert samenwerking en stimuleert integratie. Musiceren doet een beroep op alle aspecten van de ontwikkeling en behoort onderdeel te zijn van de opvoeding van elk kind.

Doelstellingen

Muzikaal

Aan alle kinderen worden de basisvaardigheden van het spelen op een muziekinstrument geleerd en allen ervaren zij het plezier van samen muziek maken

In de basisschoolleeftijd zijn kinderen het meest ontvankelijk voor muzikale ontwikkeling. Het Leerorkest Stichtse Vecht wil dan ook op deze jonge leeftijd een kiem leggen voor de toekomst. Kinderen worden op deze manier gestimuleerd in hun muzikale ontwikkeling, van enthousiast amateur of genietende toeschouwer, tot professionele muzikant.

Slim en sociaal

Het Leerorkest Stichtse Vecht heeft grote meerwaarde voor de kinderen. Ze vinden de muzieklessen niet alleen heel leuk, ze zijn ook goed voor hun zelfvertrouwen en ze bieden kinderen iets om trots op te zijn.

Duits onderzoek, onder leiding van prof. H.G. Bastian, bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar heeft aangetoond dat muziekonderwijs:

o de integratie bevordert en het groepsgevoel stimuleert,

o sociaal gedrag verbetert,

o de schoolprestaties bevordert,

o de intelligentie stimuleert,

o de concentratieproblemen vermindert.

Financieel

Voor de financiering wordt gestreefd naar een combinatie van subsidiegelden, sponsoring en lesgeld om de continuïteit van het Leerorkest te kunnen waarborgen. Het Leerorkest Stichtse Vecht wordt gefinancierd door het Oranjefonds/Fonds Cultuurparticipatie, VSB-fonds, Prins Berhard Cultuur Fonds en Cultuur Fonds Stichtse Vecht.

Het Leerorkest Loenen is geadopteerd door vrouwennetwerk Vecht & Co.

Laatste Jaarverslag