Wilt u ook een Leerorkest op uw school of buitenschoolse opvang?

Het Leerorkest Stichtse Vecht wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven samen muziek te maken. Als uw school of buitenschoolse opvang dat ook wil, moeten we echt eens praten. We zijn op zoek naar mensen die ons ideaal delen en er veel voor over hebben om de gemeenschap daarbij te betrekken. Want alleen gaat het niet, is onze overtuiging. Dat geldt voor muziek maken, maar ook voor het verankeren van een leerorkest. Het wordt leuker, makkelijker en duurzamer als er zoveel mogelijk mensen achter staan.

In ons eerste  gesprek gaan we na of we op een lijn zitten en verkennen we de mogelijkheden voor een succesvol en duurzaam muziekonderwijsproject. Behalve naar het bestaande muziekonderwijs en het draagvlak bij het team kijken we samen naar mogelijke partners in de lokale muziekwereld, het welzijn en het bedrijfsleven. 

Na het kennismakingsgesprek gaan we allemaal weg met huiswerk. Het belangrijkste is het benaderen van mogelijke partners en trekkers die het project gaan leiden onder onze supervisie.

In volgende gesprekken krijgt het Leerorkest steeds meer uw eigen vorm. Het wordt duidelijk wie wel en wie niet kan aanhaken en uw tafel vult zich met enthousiaste mensen. Tegen die tijd hebben we een reëel beeld van de benodigde financiën en maken we een keuze of we inzetten op het programma Impuls muziekonderwijs of andere fondsen of sponsors benaderen. Zeker komen we uit op een mix van financiering, al was het alleen maar omdat fondsen meestal maar eenmalig bijdragen. 

Het is dan tijd om de kinderen warm te maken voor het Leerorkest. Dat kan door een introductieperiode met een aantal basislessen, het zgn. speeddaten om een instrument uit te zoeken, een paar muzieklessen en een spetterend eindconcert. Maar het kan ook door de Dag van de Muziek te organiseren waarin een eenzame dirigent op zoek gaat naar een orkest, waarna blijkt dat de kinderen over onvermoede talenten beschikken.

Denkt u dat we op een lijn zitten? Stuur dan een e-mail en nodig ons uit voor een goed gesprek.

Wilt u contact met ons?

Telefoon:     Liesbeth Meylemans: 06-23864846 | Menno van Woerkom: 06-23771943 |

Email:           info@leerorkeststichtsevecht.nl

Postadres:   Graaf Hattolaan 7 | 3632 CC Loenen aan de Vecht